Knidos Antik Kenti

Kocaev

Knidos Antik Kenti

Knidos Antik Kenti

Knidos önce bugünkü Datça ilçe merkezinin 1,5 km kuzeydoğusunda Dalacak burnu üzerindeki Burgaz mevkiinde kurulmuştu. Sonra Yarımadanın batı ucundaki Tekir Burnu üzerine taşındı. Knidos; bilim, mimarlık ve sanatta da oldukça ileri bir kentti. Tarihin büyük astronomi ve matematik bilimcisi Eudoksus, doktor Euryphon, ünlü ressam Polygnotos ve dünyanın yedi harikasından biri sayılan İskenderiye Feneri'nin mimarı Sostratos burada yaşadı.

Şehir 4 km'yi bulan surlarla çepeçevre sarılmış. Askeri liman ile Akropol arasında ve güneydeki ticari limana kadar geniş bir alanı kaplar. Knidos'un biri 20.000 diğeri 5.000 kapasiteli iki tiyatrosu vardır. Güneyde, ticari limanın yakınındaki küçük olan bulunur. Akropoldeki büyük tiyatro ise, taşları ve mermerleri 19. yüzyılda gemilerle götürüldüğü için bugüne ulaşamamış.

Ören yerinin en güzel noktası, her iki limana hakim konumdaki Afrodit Tapınağı'dır. Yuvarlak planlı tapınağın 17 metre çapı ve üzerinde Afrodit heykeli bulunmaktaydı. Şimdi heykelin sadece kaidesi görülüyor.

Ören yeri gezisinin ilginç noktalarından biri de Mevsimleri ve zamanı gösteren güneş saatidir. En tepede Apollon Tapınağı vardır ve kent oraya doğru bir tiyatro gibi yükselir. Aşağıdaki Tiyatronun hemen üzerindeki Korint Tapınağı mimar Stratos’un eserdir.

Kocaev